Quý khách cho tôi biết các thông tin sau

1. Upload hồ sơ (đính kèm file pdf/ hình ảnh/ kích thước tối đa 2MB), bỏ qua nếu không có

2. Mô tả nhu cầu

Giá các gói thiết kế

1. Gói cơ bản (hình 2D hiệu ứng+hình 2D bản bố trí+gợi ý sản phẩm): 200.000 đ

2. Gói chuyên sâu/1 khu vực (hình 2D hiệu ứng + có kết quả độ rọi (Indoor-đường phố-bến bãi)+ pdf bản bố trí + BoQ sản phẩm (excel): 450.000 đ