*Diện tích: theo diện tích căn hộ và giả thiết ĐÈN LẮP ÂM TRẦN - TRẦN THẠCH CAO
* Tiêu chuẩn độ rọi: Theo tiêu chuẩn 300 - 400lux
* Chiều cao trần 2.8 - 3.2m

Diên Tích
Độ Rọi